Thông tin về học bổng cho Du học sinh tại Hàn Quốc

Thông tin về học bổng du học Hàn Quốc dành cho tân sinh viên tương ứng tiêu chuẩn cũn như ngành học với mức học bổng toàn phần, học bổng từ 40~50% học phí

Học bổng dành cho tân sinh viên

Du học sinh ngoại quốc được xét tuyển nhập học
▪   Học sinh đã tốt nghiệp THPT. 40% học phí Học kỳ
Tân sinh viên Học bổng dành cho du học sinh ngoại quốc tương ứng
▪   Học sinh giao lưu học thuật và học sinh thuộc đại học liên kết (tiền nhập học đã ghi rõ

trong hiệp ước liên kết).

50% học phí Học kỳ

tương ứng

▪   Học sinh nhận được bằng năng lực tiếng Hàn cấp 4 trở lên. 50% học phí Học kỳ

tương ứng

▪   Học sinh nhận được thư mời của trường về giáo dục. Toàn bộ học phí 4 năm

(8 học kỳ)

Học bổng cho sinh viên của trường

 

 

Sinh viên của

trường

 

 

Học bổng dành cho du học sinh

ngoại quốc

Sinh viên đạt thành tích ưu tú, hạnh kiểm tốt ở học kỳ trước theo chuyên ngành, chuyên khoa.
▪   Sinh viên tại học kỳ trước điểm bình quân đạt trên 2.0 ~ dưới 2.5. 20% học phí Học kỳ tương ứng
▪   Sinh viên tại học kỳ trước điểm bình quân đạt trên 2.5 ~ dưới 3.0. 30% học phí Học kỳ tương ứng
▪   Sinh viên tại học kỳ trước điểm bình quân đạt trên 3.0. 40% học phí Học kỳ

tương ứng

Leave a Reply

Your email address will not be published.

0706 131 141